CV

Jurybedömda utställningar
2017
Romelegårdens konsthall

2008
Östergötlands Länsmuseum

Övriga utställningar

2018
Samlingsutställning med SK Region syd, Borregården, Borrby
2016
Galleri mot Strömmen, Norrköping
Värmekyrkan, Loius de Geer, Norrköping
2015
Uniqart, Norrköping
2010
Mikael Saksi, Kulturnatten i Norrköping
Glashyttan i Gusum
Catrinegården, Borrby

2008

Galleri Hassel, Söderköping
Catrinegården, Borrby

2007

ateljé erika tubbin, Norrköping

Publicerad

Barnläkaren, nr 3, 2011 sid 9